Projekty

Týden knihoven web

www.skipcr.cz

štítky

literatura, poezie, tvůrčí psaní
osvětová akce

kontakt

Zora Čuchalová

Týden knihoven

| celostátní akce

Týden knihoven je celostátní akcí, kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

Je pořádán v knihovnách po celé České republice od roku 1997.Každým rokem tak velké množství knihoven představuje své nové i stávající služby, přičemž se konají stovky aktivit zaměřené na knihu a čtenářství vůbec. Knihovny celý týden naplní program besedami se známými lidmi či spisovateli, diskusními setkáními na různorodé náměty, činnostmi zaměřenými na počítačovou gramotnost.

Součástí této akce mnohdy bývá i přihlašování nových čtenářů zdarma nebo amnestie dlužníků.

Knihovny chtějí vzbudit pozornost nejen u svých pravidelných návštěvníků a čtenářů, ale především u široké veřejnosti. V důsledku stále nových informačních a komunikačních technologií se rovněž mění ráz a povaha knihovnických služeb, které na tuto skutečnost reagují zcela novým přístupem ke svým uživatelům. Nabízí taktéž určitou alternativu k náplni volného času nejen dospělých, ale zrovna tak dětí, dopomáhají rozvíjet zájem o čtení, čímž se mohou podílet na úrovni jejich vzdělanosti.

datum konání

1x ročně - 1. týden v říjnu

cílová skupina všem archiv akcí

nahoru