Projekty

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka web

www.skipcr.cz

štítky

podpora čtenářství, rozvoj čtenářství
beseda, čtení, zábavně naučný program

kontakt

Alena Koudelková

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Každoročně SKIP ČR vyhlašuje projekt na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu registruje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

 

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2015 do května 2016 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

8. ročník: Ve školním roce 2015/2016 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti.

9. ročník: Ve školním roce 2016/2017 je to kniha od Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

datum konání 8. 5. 2016

každoročně, od ledna do května

cílová skupina dětem
školám
školním třídám archiv akcí

nahoru