VÝSTAVY

OLGA – Online Galerie Knihovny Karla Hynka Máchy

V online prostoru naší OLGY si můžete poslechnout rozhovory s umělci, shlédnout komentované prohlídky, přečíst si zajímavé texty k výstavám, pokochat se pohledy do všech výstavních prostor a prohlédnout si jednotlivá umělecká díla. OLGA vám otevírá virtuální dveře nejen do právě nainstalované expozice, ale můžete se s ní vrátit i k výstavám minulým.

 2021

Helena Hošková / TAGS / textilní objekty
Chodby a schodiště, Vitríny
květen – srpen

Ateliér Oděvní a textilní design UJEP / WANNABE / velkoformátové tisky, textilní objekty
Galerie ve 2. patře, Naučné oddělení, Beletrie
květen – srpen

 

František Doležal / Poesie a život / malby, kvaše, kresby
Galerie ve 2. patře
leden – duben

Jiří Ryvola / Pokusy / malby
Naučné oddělení v 1. patře
leden – duben

 2020

Spektrum / výstava prací indonéských umělců žijících v Čechách
září – prosinec

 

Nabídka pro umělce