Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Ve dnech 6.-10.2.2023 bude knihovna mezi 12:00-13:00 z provozních důvodů zavřená. Děkujeme za pochopení.

Čtení nás baví

Pátek, 17. únor 2023 od 15:30 - 18:00

Knihovna K.H. Máchy

(Obsazenost: 6 z 15) - Rezervovat se na akci

Cena

zdarma

Místo akce

Dětské oddělení

Zveme děti na setkání nad zajímavými knížkami. Budeme si společně číst, povídat a možná i tvořit.

Kapacita: 15


Back to top