Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Ve dnech 6.-10.2.2023 bude knihovna mezi 12:00-13:00 z provozních důvodů zavřená. Děkujeme za pochopení.

English Jingle – Jana Laue

Sobota, 25. únor 2023 od 10:20 - 10:50

Knihovna K.H. Máchy

(Obsazenost: 6 z 10) - Rezervovat se na akci

Cena

dobrovolný příspěvek

Místo akce

Galerie knihovny, 2. patro

Zpívánky, veselení a hry…navíc vše v angličtině!

Kapacita: 10


Back to top