Projekty

Semínkovna v Litoměřicích web

seminkovna.knihovnalitomerice.cz

štítky

ekologie, příroda

kontakt

Filip Horák

Semínkovna v Litoměřicích

Sdílení semínek zahrádkáři a příznivci permakultury v Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

V knihovně jsme založili pro širokou veřejnost Semínkovnu. Semínkovna je dřevěný pořadač, z něj si můžete semínka zdarma půjčovat pro vlastní potřebu. A do něj také svá semínka vkládat pro ostatní. Sdílíme osivo, které pochází z vlastních rostlin a odpovídá Pravidlům Semínkovny v Litoměřicích viz níže.

Iniciativa Semínkoven v Čechách vznikla jako inspirace francouzskými Les Grainotheques a americkými The Seedbanks. Cílem je zachování tradičních krajových odrůd, podpora potravinové soběstačnosti a v neposlední řadě i finanční úspora za nákup osiva. V Čechách byla oficiálně první Semínkovna založena v srpnu roku 2015 a od té doby se jejich počet rozrostl na více než 40 Semínkoven v nejrůznějších městech České republiky.

 

Pravidla Semínkovny v Litoměřicích

Když si semínka půjčíte...

 • Vypěstujte rostliny a ty nejlepší ponechte na sklizeň semínek.
 • Semínka ze Semínkovny slouží k vaší vlastní potřebě a nesmí být dále komerčně či jinak šířena.
 • Po sklizni přebytek semínek (zapůjčených ze Semínkovny či jiných) vložte do sáčků a odneste zpět do Semínkovny.
 • Když se semenaření nezadaří, nevadí.
 • Vkládat můžete jakékoliv osivo splňující pravidla Semínkovny. Každý dar je vítán!

Když chcete darovat...

 • Vkládejte osivo zdravé, vyzrálé, z co nejlepších rostlin.
 • Sáčky prosím označte názvem odrůdy, místem sběru a rokem sběru.
 • Vkladatel odpovídá za kvalitu osiva a správný popis odrůdy.
 • U semen dýní, cuket a jiných cizosprašných druhů napište prosím, zda byly rostliny volně či ručně opylené, bez rizika nechtěného křížení s jinými druhy.
 • Osivo zanechejte u služby v 1. patře na naučném oddělení. Oni jej společně s organizátory Semínkovny připraví pro další výpůjčky.

Co do Semínkovny nepatří?

 • Osivo by mělo být z rostlin, které nebyly chemicky ošetřené (umělými hnojivy, postřiky apod.)
 • Vkládejte osivo nemořené a nehybridní, tj. z odrůd které nejsou označené jako F1.
 • Nevkládejte, prosím, osivo rostlin klasifikovaných zákonem č. 167/1998 sb.  jako návykové látky a rostlin, na něž se vztahuje vlastnické právo (GMO apod.)

Děkujeme, že jste se zapojili a podpořili svobodu osiva pro všechny!

28. března proběhlo v litoměřické knihovně slavnostní zahájení provozu Semínkovny za účasti zakladatelky české iniciativy Semínkoven, Kláry Hrdé. Společně se zakladateli litoměřické Semínkovny představila Klára Hrdá základní myšlenky semenaření a principy permakulturního zahradničení. V průběhu roku budeme společně s knihovnou připravovat tématické přednášky a setkání, na která se již předem velmi těšíme.

Doporučujeme:

 

Děkujeme čtenářům knihovny, veřejnosti za jejich příspěvky semínek z vlastních zahrad. Jmenovitě děkujeme Věře Škutchanové, Radkovi a Zdeňkovi Květoňovým, Filipovi Horákovi, Else Šebkové a Janu Simonu Stromsnesovi ze Solan (registrovaní semenáři Gengel o.p.s.) a přátelům ze Semínkovny v Lounech. Věříme, že vašich jmen bude přibývat!

datum konání

Semínovna je přístupná v rámci otevírací doby knihovny.

archiv akcí

nahoru