Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Ve dnech 6.-10.2.2023 bude knihovna mezi 12:00-13:00 z provozních důvodů zavřená. Děkujeme za pochopení.

Ve spolupráci s knihovnou organizovala sbírky knih v ukrajinštině a také vedla jeden z kurzů češtiny pro ukrajinské obyvatele prchající před válkou.

Jako poděkování a vyjádření uznání dostala paní Irina vlastní portrét, který bude namalovaný přímo na zeď v takzvaném oblouku síně slávy.

Back to top